ZWIĘKSZENIE KONTROLI

Zwiększać kontrolę można na rozmaite sposoby. Na przykład zręcznie manipulując przedmiotami władzy tak, aby nie odczuwały ręki decydenta, albo osiąga­jąc ich pełną identyfikację z jego celami. Jeżeli jednak władzy udaje się taka taktyka albo strate­gia, nie jest ona wówczas postrzegana przez jej przedmioty jako antagonista. Sytuacja taka. wystąpi­ła w omawianym na początku tego rozdziału „funk­cjonalnie zróżnicowanym organizmie społecznym”. Jeżeli natomiast socjotechniki „niewidzialnej wła­dzy” zawiodą, kontrolę nad sytuacją może zapewnić tylko naga siła. Wtedy człowiek władzy ukazuje się jako „dzierżymorda”.Techniki władzy stosowane przez „dzierżymordę” polegają na „wtrącaniu się”, „czepianiu się”, „dręt­wej mowie”, „straszeniu”.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)