ZWIĘKSZENIE AKUMULACJI

Jeżeli chce się szybko zwiększać akumulację, to trzeba zacisnąć pasa — jest to sytuacja normalna. Japonia przez szereg lat miała bardzo wysoki udział akumulacji w dochodzie narodo­wym, ale równocześnie poziom konsumpcji był w tym kraju relatywnie niski. Zwiększanie udziału akumulacji w dochodzie naro­dowym w Polsce związane było w latach 1971—1972 z szybkim wzrostem nakładów inwestycyjnych (o po­nad 33%); pod tym względem Polska zajęła czołowe miejsce w świecie. Niestety już pod koniec 1972 roku zaczęły się pojawiać bariery w postaci braku sprzętu budowlanego, deficytu wykwalifikowanych pracowni­ków, ograniczonych możliwości biur projektowych, bra­ków materiałowych.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)