ZWIĘKSZANIE DOCHODÓW

Rozpoczęło się od zwiększania dochodów pienięż­nych. W latach 1971—1972 wzrastały one dwukrotnie szybciej niż w drugiej połowie lat sześćdziesiątych, co spowodowało, że ich przyrost w latach 1971—1972 był taki sam jak w pięcioleciu 1966—1970. Nowa ekipa podjęła decyzje o regulacjach płac od zaraz, a więc o  powszechnych podwyżkach zarobków; rozpoczęto od nauczycieli, służby zdrowia, pocztowców, pracowników przemysłu lekkiego, mięsnego, cukierniczego i leśnic­twa. W pierwszej fazie podwyższono płace ponad 4 mi­lionom pracowników. Wpłynęło to na dwuipółkrotne przyspieszenie tempa wzrostu płac w latach 1971—1972 w porównaniu z drugą połową lat sześćdziesiątych.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)