ZWIĄZKI POBRATYMSTWA ORGANIZACJI PLEMIENNEJ

Sytuacje zbiorowego konfliktu w pionowym ukła­dzie organizacji społeczeństwa socjalistycznego po­jawiają się tylko w wyjątkowych warunkach — podczas kryzysów gospodarczych oraz bardziej ra­dykalnych przesunięć w kierownictwie politycznym, chociaż, jak wykazują choćby rozpatrywane ma­teriały pamiętnikarskie, w świadomości społecznej istnieje odpowiednie pogotowie psychologiczne w tym kierunku, ujawniające się również w kontak­tach interpersonalnych i w czasach ustabilizowa­nych politycznie. Skoro zaś sytuacje takie w ogóle się pojawiają — jak w Polsce w latach 1956, 1968, 1970, 1976 i 1980 — powstaje pytanie: dlaczego tylko w warunkach wyjątkowych?Kształtowaniu się odrębnej świadomości grupo­wej wśród tych, którzy sami określają siebie jako przedmioty władzy („my zwyczajni ludzie”), nie­wątpliwie przeciwdziałał obowiązujący w Polsce do niedawna model instytucji politycznych.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)