ZNACZENIE DLA CZŁOWIEKA

Jakie znaczenie dla młodego czło­wieka, który otrzymał w latach 1974—1975 mieszka­nie i szukał mebli, a nie mógł ich znaleźć — mógł mieć fakt przeczytania w gazecie wyjaśnienia, że dużo me­bli było na rynku w latach 1971—1973?To niedocenianie różnicy między kryteriami oceny efektów polityki gospodarczej z punktu widzenia pań­stwa jako całości i z punktu widzenia pojedynczego obywatela cechowało przeważającą część ekipy aż do końca jej istnienia. Potwierdził to sposób prezentacji materiałów na VIII Zjeździe PZPR (wybiegam tu nie­co naprzód), w których lata 1976—1980 oceniano na podstawie średniej dla całego dziesięciolecia, co było abstrakcją z punktu widzenia konsumenta, który po­litykę ocenia zawsze według możliwości bieżącego za­spokojenia własnego popytu.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)