ZMIANY PROPORCJI

Spowodowane tym zmiany pro­porcji w handlu zagranicznym mają oczywiście kon­sekwencje dla całej gospodarki i utrudniają realizację wielu innych zadań. […] Czynnikiem, który w sposób istotny pogłębił napięcia gospodarcze, jest również niepomyślna od połowy 1974 roku koniunktura w han­dlu z krajami kapitalistycznymi, spowodowana głębo­kimi zjawiskami kryzysowymi na Zachodzie. (…] W re­zultacie na poszczególnych odcinkach, gdzie wymiana z krajami kapitalistycznymi odgrywa szczególną rolę, nie osiągnęliśmy założonego eksportu. W związku z tym musieliśmy zmniejszyć przyrost importu, co odbija się ujemnie na harmonijności produkcji i zaopatrzenia ryn­ku. Źródłem dodatkowych kłopotów była i pozostaje przestarzała struktura cen, najsilniej kierująca rosną­cy popyt ludności na artykuły, których produkcja przy­chodzi gospodarce narodowej z największymi trudno­ściami, zwłaszcza na mięso i jego przetwory.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)