ZJAWISKO FORMOWANIA INTERESÓW

Zjawisko formowania się antagonistycznych inte­resów w mechanizmie życia zbiorowego stanowi główną przesłankę marksistowskiej teorii klas. Według definicji Włodzimierza Lenina, „klasy, są to takie grupy, z których jedna ma możność przywłaszczać sobie pracę innej dzięki temu, że zajmu­ją one różne miejsca w określonym układzie gos­podarstwa społecznego”. Ponieważ marksizm, jako oficjalna ideologia państwa socjalistycznego, ma możliwości szerokiego oddziaływania na wyobraź­nię socjologiczną współczesnych Polaków, prawdo­podobnie wywiera również pewien wpływ na spo­sób postrzegania i oceny sytuacji międzyludzkich. Jednakże współcześni Polacy żyją w społeczeństwie pozbawionym ex definitione antagonizmów klaso­wych w klasycznym rozumieniu.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)