ZGODNIE Z WYTYCZNĄ

Dlatego zgodnie z wytyczną zawartą w referacie towarzysza Edwarda Gierka rząd przeprowadzi w przy­szłym roku szczegółową analizę tego problemu i po od­powiednich konsultacjach ze społeczeństwem przedsta­wi wnioski Sejmowi.”Rzeczywiście rząd przystąpił do „przeprowadzenia szczegółowej analizy”… Już od początku 1976 roku krą­żyły pogłoski o przygotowaniach do podwyżki cen żyw­ności. Otoczone one były jednak ścisłą tajemnicą. Prze­kazywana była jedynie nieoficjalnie informacja, że zbliża się dzień „X”. Mroziła ona krew w żyłach esta­blishmentowi, bo wszyscy się jej bali. Z inicjatywy pierwszego sekretarza termin podwyż­ki cen był przesuwany z roku na rok, a potem z dnia na dzień. W swych wystąpieniach E. Gierek unikał wszelkich konkretnych sformułowań; mówił, że dzień taki musi kiedyś przyjść, ale traktował to jako przy­szłość, im bardziej odległą, tym lepiej.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)