ZGODNIE Z PRZYJĘTĄ ZASADĄ

Od decyzji takiego monopolu nie było od­wołania; prywatny klient był skazany na jego łaskę niełaskę (np. nabywca samochodu), a przedsiębior­stwo państwowe mogło najwyżej (jeżeli miało siłę) za­stosować podobne działania w odwecie. Kombinaty za­częły powstawać zwłaszcza po czerwcu 1973, kiedy to otrzymały prawo samodzielnego ustalania cen nowo­ści. Wkrótce okazało się, że „nowością” może być każ­dy towar, o ile zmieni mu się etykietę i cenę.Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą zmniejszania licz­by centralnych dyrektyw, Państwowej Komisji Cen ograniczono poważnie możliwość zatwierdzania cen proponowanych przez przedsiębiorstwa, przekazując ją komisjom wojewódzkim bądź w ogóle wyłączając spod kontroli. Początkowo (w drugiej połowie roku 1973) przedsiębiorstwa podwyższyły ceny niewielkiej części towarów. Jednakże już w roku 1974 okazało się, że udział towarów ,,nowych” w dostawach na rynek ro­śnie błyskawicznie, choć w rzeczywistości trudno było je spotkać w handlu.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)