ZGODNIE Z DECYZJĄ

Zgodnie z omawianą już decyzją rządu z 11 I 1974 (decyzja nr 3) informatyka służyć miała „usprawnie­niu systemu kierowania państwem, resortami i cen­tralnymi urzędami, przedsiębiorstwami i obiektami przemysłowymi.” Pojawiły się w związku z tym dzie­siątki systemów i podsystemów: rządowych („Cen- płan”, „Pesel”, „Spis”, „Sinto”), resortowych i obiek­towych. Zanim przygotowano koncepcje merytorycz­ne, wszystkie te systemy i podsystemy zostały wypo­sażone w komputery, te zaś z kolei umieszczono w no­wo wybudowanych pawilonach. Zaczęto kompletować wcale liczne załogi.Szczególnie dynamicznie rosła liczba komputerów. Do końca 1974 roku zainstalowano w Polsce 700 kom­puterów i 450 minikomputerów (w roku 1970 — jak pamiętamy — było 170 komputerów, w 90% — kra­jowych), w tym 93 komputery i 51 minikomputerów pochodziło z importu.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)