ŻELAZNA KONSEKWENCJA

Pamiętajmy, że w latach sześćdzie­siątych z żelazną konsekwencją przestrzegano plano­wanych wielkości wzrostu płaic, przy czym tak znacz­ne przekroczenia nie wystąpiły nigdy. Był to przy tym wzrost niewielki, wynoszący średnio w pierwszej po­łowie lat sześćdziesiątych 1,5% rocznie, w drugiej po­łowie tej dekady — 2,5% rocznie, a więc dwu—trzy­krotnie mniejszy niż w innych krajach socjalistycz­nych.W latach 1971—1972 prawie dwukrotnie szybciej ro­sły też dochody rolników, na co wpłynął zarówno wzrost cen skupu, jak też większe dostawy artykułów rolnych do punktów skupu, m.in. w rezultacie znie­sienia obowiązkowych dostaw.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)