ZEBRANIE AKTYWU

W czerwcu 1976 roku zebrano jednak aktyw partyj­ny i przedstawiono założenia podwyżki cen o około 80%, argumentując, że chodzi o zmianę struktury spo­życia i że nikt na tym nie straci, bo rekompensata jest pełna. Dyskusji nie było; wkrótce wszyscy rozjechali się do ważniejszych zakładów produkcyjnych w Polsce na „konsultację”. Wynik tych konsultacji nie był op­tymistyczny, widać jednak nie na tyle negatywny, by zdecydowano się na zmianę projektu bądź jego odło­żenie. Nie oczekiwano zresztą innego niż pozytywnego wyniku konsultacji, bo zawczasu wydrukowano cen­niki. „Konsultowani” nie mogli zrozumieć, po co taka pod­wyżka jest potrzebna, skoro gospodarka jest w po­rządku. Wskazywano jednocześnie, że ciężko się je­szcze żyje, żę nie trzeba podwyżkami obniżać stopy ży­ciowej. Panowało zresztą powszechne przekonanie, że skoro wytrzymano bez podwyżki całe pięć lat (1971— —1975), to można będzie bez niej wytrzymać jeszcze trochę.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)