ZDANIEM KOMISJI

Zadaniem komisji było przygotowanie systemu „spływu” informacji prosto do sztabu wicepremiera. Chciał on też bez pośredników sterować inwestycja­mi, trzeba było więc opracować system przetwarzania danych przez komputer. Chodziło o uniezależnienie się od systemu przekazywania informacji za pośrednictwem GUS, Komisji Planowania i resortów. Informacje o rea­lizacji inwestycji miały napływać bezpośrednio z pla­ców budowy. Podstawowa część pracy (programowa­nie systemu) wykonana została w ośrodku IBM w Wiedniu, gdzie w 1972 roku przebywało przez parę miesięcy kilku członków komisji. Już w połowie tego roku zademonstrowano w Warszawie działanie syste­mu „Wektor”; przybył zainteresowany wicepremier, wielu ministrów, wiceministrów, telewizja, radio, pra­sa… Oczywiście pokaz był głównie reklamą pracy ma­szyny IBM, dla której przygotowano parę przykła­dów. Maszyna spisała się znakomicie, wszyscy byli za­chwyceni.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂