ZAMROŻENIE CEN

Równocześnie zamrożono ceny podstawowych towa­rów konsumpcyjnych i usług; w sumie, zgodnie z sza­cunkiem Głównego Urzędu Statystycznego, ceny deta­liczne żywności wzrosły w ciągu dwóch lat o niecałe 2%. Jednocześnie ceny detaliczne artykułów nieżywnościowych obniżone zostały o około 3%, co spowodo­wało, że koszty utrzymania nieco spadły. W sumie przeciętne płace realne wzrosły wtedy o ponad 12%. Dla porównania, na VI Zjeździe PZPR w końcu 1971 roku założono, że w całym pięcioleciu 1971—1975 pła­ce realne powinny wzrosnąć o 17—18%; a więc w cią­gu dwóch pierwszych lat zrealizowano dwie trzecie za­łożonej podwyżki.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)