ZAMIAST POMOCY

Zamiast wspomóc rolnictwo indywidualne inwestycja­mi, postanowiono podwyższyć ceny żywności. Przygo­towaniu społeczeństwa na niespodzianki czekające je w drugiej połowie lat siedemdziesiątych służyć mia­ły m.in. zachwyty nad sukcesami lat 1971—1975 wy­rażane na VII Zjeździe PZPR. Rozumowanie było na­stępujące: jeżeli uda się przekonać społeczeństwo, że otrzymało wiele, wówczas łatwiej będzie coś niecoś za­brać poprzez podwyżkę cen. Niestety, jak wykazały doświadczenia 1976 roku, były to przypuszczenia nie­zbyt uzasadnione; w polityce łatwo dawać, trudno za­bierać. Przyzwyczajamy się bowiem szybko do popra­wy, na pogorszenie narzekamy długo.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)