ZAŁAMANIE PRAWIDEŁ

Doprowadziło to do „zła­mania prawideł gospodarki planowej” i „rozregulowa­nia gospodarki”.Jakie były tego przyczyny? Zacznijmy od spraw społecznych. Do najważniejszych zarzutów w tej sfe­rze zaliczono: „żywiołowy wzrost spożycia, przekra­czający ekonomiczne możliwości kraju”. Jest to zarzut uzasadniony, mocno obciążający ówczesne kierownic­two, było ono bowiem zwolennikiem tezy, że postęp społeczny pociąga za sobą rozwój gospodarczy. Tezę tę realizowano jednak w praktyce w sposób niezwykle uproszczony, rzekłbym: prymitywny, przez podwyższa­nie na wyrost płac i innych świadczeń państwa na rzecz ludności. Miało to przynieść wzrost wydajności pracy, a dało efekt odwrotny.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)