ZAKWESTIONOWANY WNIOSEK

„Ja zakwestionowałem jego wniosek jako niezgodny z prawem” — „on i kierownicy organizacji społeczno-politycznych za­rzucili mi złośliwy upór i zagrozili naganą partyj­ną”; „my milczymy, bo nie chcemy być posądzeni o    nielojalność i zaliczeni do rozrabiaczy ” — „on nie liczy się z naszym zdaniem i prowadzi własną politykę”; „ja pochłonięty pracą zawodowći dla dob­ra terenu” — „on czyni mi zarzuty, że nie udzie­lam się w pracy społecznej i w sposób prymitywny upolitycznia mnie”. Prawdziwa opresja zaczyna się jednak dopiero wtedy, kiedy bohater „narazi się, podpadnie” „dzierżymordzie” albo z jakiegoś powoje się dla niego „człowiekiem niewygod­nym”. „Ja zainteresowałem się, gdzie idą na lewo atrakcyjne towary” — „oni za to zwolnili mnie, a potem jeszcze wmówili kradzież”; „ja zabrałem się do pracjf z entuzjazmem i miałem pozytywne wy­niki” — „on poczuł się zagrożony moją pozycją i rozpoczął wojnę podjazdową przeciwko mojej osobie” itd.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)