ZAKRES DZIAŁANIA

Początkowo ich zakres działania był ograniczony do wybranych osób, potem — do wybranych środowisk, pod koniec objęły one swym zasięgiem cały kraj. Ideologią tych ruchów w tym czasie była krytyka polityki społeczno-gospodarczej władz. Nie było to trudne, po­nieważ w drugiej połowie lat siedemdziesiątych błędy widoczne już były gołym okiem. Wydarzenia sierpnio­we były więc wyraźnie adresowane. S. Kania, przej­mując władzę we wrześniu 1980, potwierdził słusz­ność tego adresu; musiał też wyciągnąć stosowne kon­sekwencje, obciążając winą niektórych członków naj­wyższego kierownictwa. Przyczyna druga: znacznie trudniejsza sytuacja gos­podarcza w roku 1980 niż przed dziesięciu laty.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)