ZADANIE ODDŁUŻENIA

Polska stanęła w połowie lat siedemdziesiątych przed zadaniem oddłużenia (wewnętrznego i zewnętrznego), a więc przed koniecznością powrotu do równowagi na rynku wewnętrznym i w handlu zagranicznym. Na­leżało w tym czasie wykluczyć rozwiązania krańcowe, a więc zapewnienie równowagi na rynku wewnętrz­nym przez radykalną podwyżkę cen detalicznych (wskazywały na to doświadczenia „Ursusa” i Radomia z czerwca 1976 roku) oraz równowagi w handlu za­granicznym w wyniku renegocjacji zadłużenia (istnia­ły bowiem mniej kosztowne rozwiązania).Jakie to działania? Było ich wiele. Część należało podjąć „od zaraz”, część miała charakter bardziej długofalowy.Od zaraz trzeba było przeciwdziałać nie kontrolo­wanym wypłatom z budżetu państwa, w tym zwłasz­cza podwyżkom płac — nie usprawiedliwionym przez ‚wzrost wydajności pracy.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)