WZROST ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Znacznie wzrosły świadczenia socjalne, bo o 35°/®, czyli o procent równy uzyskanemu przez ludność w ciągu całego pięciolecia 1966—1970. Równocześnie roz­szerzono świadczenia socjalne (urlopy macierzyńskie, zasiłki chorobowe itp.).Przyspieszono też rozwój budownictwa mieszkanio­wego (w 1971 roku oddano 157 tysięcy mieszkań, a w roku 1972 — 172 tysiące), w wyniku czego tempo wzrostu zasobów mieszkaniowych przekroczyło przy­rost naturalny ludności.W rezultacie szybko zaczęło rosnąć spożycie (artyku­łów nieżywnościowych — prawie trzykrotnie szybciej niż w drugiej połowie łat sześćdziesiątych, żywności — ponad dwukrotnie szybciej). Dla wielu grup ludności poprawa była natychmia­stowa i odczuwalna. Nic więc dziwnego, że z zadowo­leniem powitały nową ekipę.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)