WZDŁUŻ INNYCH WYMIARÓW

Wzdłuż jakich zatem innych wymiarów socjologicznych nasz bo­hater stereotypowych opowieści z życia określa w sytuacjach międzyludzkich sprzeczność interesów między nim oraz antagonistą? Szczególnie pasjonu­jące wydaje się tym razem pytanie: kim są, według niego, „oni”? Mechanizm życia zbiorowego planującego społe­czeństwa socjalistycznego — jak była już o tym mowa — funkcjonuje na podstawie decyzji regula­cyjnych podejmowanych przez ośrodki publiczne. Ośrodki te dysponują również dobrami, których pof dział zawsze może wzniecać konflikty interesów i antagonizmy. Podział dóbr nie następuje więc tu­taj w bezpośrednich stosunkach między zaintere­sowanymi stronami — jak to się dzieje w podziale wartości dodatkowej na kapitalistyczny zysk i plą­cę roboczą — ale za pośrednictwem trzeciego czyn­nika, jakim jest decydent publiczny.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)