WZAJEMNE STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE

Zawsze, ilekroć wzajemne stosunki międzyludzkie kształtują się według tożsamości społecznej partne­rów, ujawniają one zjawisko struktury społecznej. Ponieważ zaś w omawianych obecnie sytuacjach tożsamość społeczna służy do ustalania kolejności ich uczestników, czyli określa stosunek po­rządkujący między nimi, mamy tutaj do czy­nienia z ujmowaniem struktury społecznej według schematu gradacji. W schemacie tym — jak charakteryzował go Stanisław Ossowski — „spo­łeczeństwo przedstawia się […] w postaci warstwo­wego układu trzech lub większej liczby klas, z któ­rych każda jest pod takim samym względem wyższa lub niższa od innych. Ustalenie stosunków wyż­szości—niższości społecznej następuje na podstawie syntetycznej oceny prestiżu, uwzględniającej szereg obiektywnych kryteriów klasyfikacyjnych.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)