WYŻSZA RANGA

Podkreślił też ko­nieczność nadania wyższej rangi konsultacjom ze spo­łeczeństwem. Wypowiedział walkę pogarszaniu dyscy­pliny społecznej, chuligaństwu, pasożytnictwu, nieucz­ciwemu bogaceniu się.W 1980 roku S. Kania obiecywać mógł niewiele; nie było bowiem żadnych rezerw — zadłużenie zewnętrz­ne (deficyt bilansu płatniczego) i wewnętrzne (odłożo- ny popyt u ludności, głównie w formie oszczędności) przekroczyły dopuszczalne granice. Na szybki efekt nie można było więc liczyć.S. Kania przyrzekł jednak na VI plenum w 1980 ro­ku konsekwentną realizację tzw. porozumień sierpnio­wych podpisanych między rządem a „Solidarnością” w Gdańsku, porozumienia te zaś — między innymi — przewidywały generalną podwyżkę płac (w niektórych przypadkach o 2 tys. zł miesięcznie na jednego za­trudnionego) i równoczesną poprawę zaopatrzenia ryn­ku, zwłaszcza w żywność, skrócenie do pięciu lat czasu oczekiwania na mieszkanie itp.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)