WYTYCZNA PRACY KOMISJI

Rodziło to różnego rodzaju kontrowersje, np. między nowym przewodniczącym Komisji Planowania i kierującym zespołem d/s doskonalenia metod funkcjonowania ad­ministracji państwowej.Wytyczną pracy komisji stało się „umocnienie cen­tralnego planowania i zwiększenie samodzielności przedsiębiorstw”. To zadanie postanowiono wykonać poprzez zmniejszenie liczby centralnych dyrektyw szczegółowych, zastępując je centralnymi dyrektywa­mi o charakterze ogólnym (tzw. parametrami) — w postaci zasad obliczania funduszu płac i innych fun­duszy przedsiębiorstw, zasad kształtowania ceń, zasad inwestowania itp.Obiektem szczególnego zainteresowania szczebla cen­tralnego stały się tzw. wielkie organizacje gospodar­cze, a więc swego rodzaju monopole, łączące produkcję ze sprzedażą swych towarów, serwisem, importem i eksportem.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)