WYSTĘPOWANIE CZYNNIKÓW DZIEDZICTWA

Natomiast z pozycji przewagi dostrzegane są pr;:ede wszystkim mankamenty w zachowaniu się partnera, w jego stylu życia, horyzontach umysło­wych itd., a na ich tle roszczenia bohatera do pierw­szeństwa stają się oczywiste. „Mnie z mężem nie raziła praca, ale otoczenie. Nie piliśmy po wypłacie, jak inni, i nie bluźnili, co tutaj na porządku dzien­nym” — Za to oni nas uważali, ale sami odznaczali się brakiem kultury, brakiem wychowania i zacho­wania”.Wystąpienie czynników dziedzictwa społeczno-kul­turowego w ustalaniu kolejności między rywalami przyczynia się do osłabienia znaczenia ich indywi­dualnych dokonań i porażek. Sukces bądź porażka, przewaga bądź niedorównywanie przestają być wów­czas rezultatami doraźnego obrotu rzeczy — sprawą wykorzystania jednakowo dostępnej szansy, wydarzeniem sportowym, ale stają się swojego ro­dzaju odtworzeniem i potwierdzeniem istniejącego porządku rzeczy jako ładu społecznego.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)