WYPROWADZENIE POZA SYSTEM

W szczególności ówczesny minister przemysłu maszynowego wykazał dużo inicjatywy w torpedowaniu tego systemu. Negatywnie do systemu „Wektor” ustosunkowała się również Komisja Plano­wania. System nie pozostawał zresztą w żadnym związ­ku z nadzorowanym przez Komisję Planowania syste­mem informatycznym „Cenplan” i jego podsystemem „Inplan”, dotyczącym inwestycji. Negatywnie do sy­stemu „Wektor” odniósł się również Główny Urząd Statystyczny, gdyż system ten opierał się na innej sprawozdawczości. Słowem, próba wypracowania systemu informatycz­nego poza systemem planowania i zarządzania napo­tkała zaciekły opór. Jego autorzy znaleźli się w sy­tuacji bez wyjścia; „stare” struktury zarządzania nie były zainteresowane nowinkami technicznymi, a rów­nocześnie nie dopuszczały do działania poza swymi plecami.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)