WYOBRAŻENIA I RZECZYWISTOŚĆ

W roku 1973 zapasy ma­szyn zwiększyły się w porównaniu z 1972 więcej niż o  połowę, w tym maszyn z importu o dwie trzecie. Był to sygnał, że realizacja inwestycji się opóźnia, że wie­lu z nich nie kończy się w terminie, że nie rozpoczy­nane są następne, dla których przychodzi już wyposa­żenie. Sygnały te traktować należało jako ostrzeżenie o  przegrzaniu inwestycyjnym, a więc o zbyt wielkich nakładach w stosunku do możliwości. Należało ograni­czyć tempo inwestowania, zwłaszcza nowo rozpoczy­nane budowy. Niestety w ówczesnych warunkach reakcji takiej nie było.A może szybkie tempo rozwoju nie musiało być prze­kleństwem? Wspomniałem już, że była taka szansa — stanowiła ją reforma gospodarcza.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)