WYKORZYSTYWANIE SPRZĘTU

Niestety wykorzystanie sprzętu informatycznego na­suwało wiele wątpliwości. Średnio wykorzystywany był on w granicach 40—50%, a w wielu przypadkach jeszcze mniej, wliczając w to cały czas pracy, w tym także czas na potrzeby czysto eksperymentalne. Przy­czyną był na ogół brak zapotrzebowania. W wielu ośrodkach informatycznych stały maszyny nie urucha­miane ze względu na brak kadry. Posiadanie kompu­tera i ośrodka obliczeniowego było swego rodzaju mo­dą; nie należało wyłamywać się z szeregu, źle na to patrzyli szefowie, od najwyższych począwszy. W nie­których przedsiębiorstwach, gdzie księgowość istniała obok równocześnie działającego automatycznego syste­mu przetwarzania danych, wyglądało to groteskowo; kierownictwo wolało mieć sprawdzian, nie dowierza­jąc nowinkom mody.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)