WYDATKI ŻYWIENIOWE

Teoretycznie było’ to możliwe, gdyż w roku 1972 wydatki na żywność absorbowały przeciętnie 45% dochodów ludności, czyli więcej niż w przeważającej części krajów socjalistycz­nych i w wielu rozwiniętych gospodarczo krajach świa­ta (np. we Francji wynosiły one 28%). Praktycznie było to jednak nierealne ze względu na brak atrakcyj­nych artykułów przemysłowych oraz niewłaściwe pro­porcje cen żywności i wyrobów przemysłowych (te ostatnie były stosunkowo drogie), co zniechęcało da oszczędzania żywności.Groźbę narastania dysproporcji sygnalizowało rów­nież relatywnie wolne tempo wzrostu wydajności pra­cy; w latach 1971—1972 wyniosło ono średnio około 6,5%, a więc niewiele więcej niż w latach 1966—1970 (4,4% średniorocznie).

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)