WYDATKI NA ROZWÓJ INFORMATYKI

Wydatki na rozwój informatyki stano­wiły w tym czasie tylko 0,22% dochodu narodowego, wobec 1,52% we Francji oraz 1,24% w Japonii. Pod­stawę wyposażenia stanowiły polskie maszyny typu „Odra 1204” i „Odra 1304” (wytwarzane na podsta­wie angielskiej licencji ICL w Instytucie Maszyn Ma­tematycznych, a od 1969 roku przez przemysł). Import komputerów był, praktycznie rzecz biorąc, margineso­wy. Nie istniała też w tym czasie kadra informatyków przygotowanych do wykorzystania sprzętu komputero­wego. Podstawę jej stanowili ludzie przypadkowi, spe­cjaliści różnych zawodów, inżynierowie, ekonomiści, filolodzy, psycholodzy itp. Informatyka traktowana była przez wielu z nich jako droga do łatwej i szyb­kiej kariery, zwłaszcza że umożliwiała wyjazdy do kra­jów kapitalistycznych na różnego rodzaju praktyki, szkolenia, stypendia itp.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)