WSZYSTKIE PROGRAMY

Wszystkie te programy uzyskiwały akceptację Pre­zydium Rządu. Każdy resort miał bowiem swojego wi­cepremiera, który starał się o to, by program „prze­szedł”. W ostatecznym rachunku odpowiedzialność przesuwała się wyżej, tam gdzie znajdowała się osta­teczna instancja zatwierdzająca. Była przy tym pew­ność, że szczebel najwyższy program zatwierdzi, bo w Biurze Politycznym przeważali członkowie rządu. Nie był to zresztą jedyny powód. Brak alternatywy uniemożliwiał podjęcie decyzji innej niż zatwierdza­jąca.W tym całym łańcuchu trochę kłopotu sprawiała Komisja Planowania, której obowiązkiem była troska bilanse państwa. Wkrótce jednak znaleziono na to receptę; niektóre programy były prezentowane przez resorty bezpośrednio w Prezydium Rządu, a następnie na posiedzeniu Biura Politycznego. Przewodniczący Komisji Planowania próbował parę razy zgłaszać nie­śmiałe uwagi, ale pozostawały one bez echa, a potem on stał się promotorem dynamicznego rozwoju…

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)