WŚRÓD ZARZUTÓW

Pierwszy sekretarz KC PZPR — stwierdza Sprawozdanie tzw. Komisji Grabskiego — zajmował dominującą pozycję w kie­rownictwie partii, a premier — eksponowaną pozycję w rządzie, co wypaczyło system decyzyjny w partii i państwie. Spowodowało to — czytamy w uchwale pro­gramowej IX Zjazdu — odejście w praktyce politycz­nej od naczelnych zasad socjalizmu, a zwłaszcza wy­paczenie zasady centralizmu demokratycznego i leni­nowskich ^norm w pracy partii, ograniczenie treści i form ludowładztwa, podważenie zasady sprawiedli­wości społecznej i wiele innych mankamentów.Wśród zarzutów pod adresem ekipy E. Gierka domi­nującą rolę odgrywa krytyka polityki społeczno-gos­podarczej. W referacie na VI Plenum (4—5 IX 1980) S. Kania określił ją jako błędną, a metody kierowania gospodarką — jako złe. U podstaw tej polityki zna­lazło się — zdaniem S. Kani — „lekceważenie ekono­micznych praw socjalizmu”.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)