WSPÓŁTOWARZYSZ

Współtowarzysza — lojalnego „człowieka oddane­go sprawie”, znajduje sobie zresztą również bohater spoglądający na konflikt interesów z wyżyny poczu­cia identyfikacji z polityką władz: „ja wystąpiłem z ostrą krytyką” — „ich, powiatowych władz oświatowych”, a „ten trzeci — pierwszy sekretarz partii — bardzo przychylnie przyjął moje wystąpie­nie i «dał pić» wydziałowi kultury za złą pracę w terenie”. Powstają grupy nawzajem przeciwstaw­ne, lecz od wewnątrz integrowane poczuciem wspól­noty położenia względem antagonisty albo wpólnotą ideową oraz więzią emocjonalną, jaką rodzi kom­batanctwo.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)