WIZJA PRZEMIAN

Wizję przemian społeczno-gospodarczych nakreślił osobiście Edward Gierek, a jej realizacją zajął się rząd. Z biegiem lat jednak rząd stał się monopolistą w kreo­waniu polityki społeczno-gospodarczej kraju.Orientacja na sukces przysporzyła ekipie wielu zwo­lenników, co było rzeczą naturalną, zważywszy, że na początku sprzyjało jej szczęście. Utwierdziło to człon­ków ekipy w przekonaniu, że urodzili się pod szczęśli­wą gwiazdą.Wyrazem tego była prawie natychmiastowa poprawa sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. W pierwszych latach różnice między marzeniami a rzeczywistością, były więc mało widoczne. Z tego też względu początek kadencji ekipy upłynął w sprzyjającym klimacie poli­tycznym, przy znacznym poparciu społeczeństwa. Sta­rano się zresztą na to poparcie zarobić.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)