WIELKIE ORGANIZACJE GOSPODARCZE

Pojawia się jednak pytanie, czy funkcjonowanie ryn­ku jest możliwe wobec monopolizacji gospodarki, a więc gdy istnieją tzw. wielkie organizacje gospodarcze ty­pu „Unitry”, „Polmo” itp., łączące wszelkie formy działalności gospodarczej w danej branży. Odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Monopole są bowiem wrogami dobrze funkcjonującego rynku, wypaczają je­go reguły i prowadzą do szeregu wynaturzeń, chyba że istnieje silna konkurencja zagraniczna bądź możliwa jest skuteczna interwencja państwa.Innymi słowy, orientacja na tzw. wielkie organiza­cje gospodarcze oznaczać musiała od samego początku utrzymanie centralnego systemu kierowania gospodar­ką, gdyż reguły rynku nie mogły być wprowadzane. Tymczasem szczebel centralny zrezygnował z części swych kompetencji, nie pozostawiając sobie żadnych możliwości oddziaływania na niższe szczeble gospodar­ki.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)