WIELKI PRZEMYSŁ

Wielki przemysł, przejmując pod swą kuratelę małe zakłady, rozwiąże wszystkie bolączki. Włączając drobną wytwórczość do swych rozdzielników zaopatrzy ją w materiały i nowoczesne maszyny, zmodernizuje-pomieszczenia produkcyjne. Będzie to tylko integracja organizacyjna.Nie pomogły głosy przestrogi, przede wszystkim ze strony samego przemysłu drobnego. Wielki przemysł twierdzono — wykorzysta tego typu integrację dla całkowitej zmiany funkcji małych przedsiębiorstw. W dotychczasowej postaci dają one pracę setkom tysię­cy rzemieślników o wysokich kwalifikacjach. Małe za­kłady zatrudniają wiele kobiet, wykorzystują lokalne surowce zużywają znaczną część odpadów materiało­wych wielkiego przemysłu.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)