WIARA W ZBAWIENNA MOC

Wiara w zbawienną moc dynamiki i oczekiwanie na „żniwa inwestycyjne” znalazły się u podstaw decyzji podjętych na I Krajowej Konferencji Partyjnej w spra­wie kontynuacji strategii przyjętej na początku dzie­sięciolecia.Czy decyzje o kontynuacji szybkiego tempa rozwoju przekreśliły szanse zapobieżenia kryzysowi? Z pew­nością — nie, ale tylko w przypadku, gdyby system funkcjonowania gospodarki zastąpiono lepszym, umo­żliwiającym poprawę efektywności gospodarowania. Bez tego uniknięcie katastrofy było niemożliwe. Jak można bowiem utrzymywać wysokie tempo wzrostu płac bez odpowiedniego wzrostu wydajności pracy? Przecież w roku 1973 zarówno w przemyśle, jak w budownictwie 1% wzrostu wydajności pracy wymagał większego niż o 1% podwyższenia średniej płacy.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)