WERYFIKACJA PROGRAMU

Po śmierci Stalina, a następnie Bieruta rozluźniono wprawdzie nieco gorset ściskający swobody demokra­tyczne, oczekiwania społeczeństwa były jednak daleko większe. Nic więc dziwnego, że w parę miesięcy po czerwcu 1956 przyszły wydarzenia październikowe, któ­re doprowadziły do zmiany ekipy politycznej i znacz­nej liberalizacji polityki. Nastąpiła też pewna popra­wa warunków życia w mieście i na wsi; zwiększono nakłady inwestycyjne na rozwój przemysłów konsump­cyjnych, rolnictwa i usług. Zweryfikowano program industrializacji, zmniejszając tempo rozwoju przemy­słu ciężkiego, zwłaszcza hutnictwa. Zapowiedziano dal­szy długofalowy wzrost stopy życiowej.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)