WERSJA PLANU

Nie przewidywała tego wersja planu z 1973 roku.Na tym tle pojawiało się od razu pytanie: dlaczego w roku 1975 skorygowano w dół plan na lata 1976— 1930 w porównaniu z wersją z 1973 roku, skoro uzyskane w pięcioleciu 1971—1975 wskaźniki były lepsze od szacunków z roku 1973? Odpowiedź jest prosta: nie wskaźniki stanowią podstawę oceny sytuacji gos­podarczej. Komisja Planowania, przygotowując w ro­ku 1975 skorygowaną w dół wersję planu na lata 1976—1980, znała więc prawdę. Prawdę tę musiano też zaprezentować centralnemu kierownictwu, skoro prawie wszystkie wskaźniki z planu Komisji Planowa­nia zostały przyjęte jako podstawa uchwał VII Zjazdu.Komisja Planowania dokonała zresztą w 1975 roku słusznych zmian w planie na lata 1976—1980 (w po­równaniu z wizją sprzed dwóch lat). Jak się okazało z perspektywy 1980 roku, był to nadal plan optymi­styczny, nie został bowiem zrealizowany w praktyce.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)