WBREW OPINIOM

Jakie były tego przyczyny — czy kierownictwo nie znało rzeczywistej sytuacji, czy też nie chciało mówić tym otwarcie? Wbrew obiegowym opiniom na pyta­nie to trzeba odpowiedzieć jednoznacznie i bez nie­domówień: znaczna część kierownictwa znała prawdę,to nie tylko z nieoficjalnych ocen, lecz także z oficjal­nych dokumentów. Potwierdza to przede wszystkim rozesłany w maju 1975 roku plan na lata 1976—1980, przygotowany przez Komisję Planowania; była to dru­ga wersja planu (pierwszą rozesłano w lipcu 1973 ro­ku). Otóż po porównaniu tych dwu wersji okazało się, że wersja z 1975 roku zakłada znacznie mniejszą dy­namikę rozwoju niż wersja z roku 1973. W wielu przy­padkach (dochód narodowy podzielony, spożycie, aku­mulacja, inwestycje, import) założone przyrosty były mniejsze niż zrealizowane w latach 1966—1970. Nie przewidywała tego wersja planu z 1973 roku.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)