W ZNACJONALIZOWANEJ GOSPODARCE

Jednakże w znacjonalizowanej gospodar­ce przeciwstawienie klasowe nie daje się przepro­wadzić w sposób przekonywający, a do tego zawiera pułapki interpretacyjne. W prywatnych rękach znajdują się tutaj tylko małe, rodzinne przedsię­biorstwa i dlatego kryterium własności środków produkcji nie pokrywa się z kryterium nieuczest- niczenia w pracy produkcyjnej i tylko w sporadycz­nych przypadkach z kryterium wykorzystywania czyjejś pracy najemnej. Toteż przeciwstawiana „prywaciarzom” kategoria „ludzi pracy” może do­tyczyć w tym aspekcie porównawczym jedynie „lu­dzi na państwowych posadach” — i to zarówno „ży­jących z pracy własnych rąk”, czyli robotników, jak i tych, którzy w pracy produkcyjnej bezpośred­nio nie uczestniczą — pracowników działów nie­produkcyjnych, administracji, kierownictwa poli­tycznego.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)