W ZAKRESIE CELÓW

Kolektywizm w zakresie celów działalności łą­czy sie u „pozytywnego bohatera” z indywidualiz­mem w zakresie dokonań. Oprócz społecznego spraw­dzianu własnej wartości potrzebne mu jest jeszcze tło, na którym będzie mógł się wyróżnić. Jak wspo­mniano na wstępie, określa on swoją tożsamość nie tylko w stosunku do partnerów występujących w pionowym układzie współdziałania ról zwierzchnika podwładnego, ale również w stosunku do partne­rów uplasowanych w poziomym układzie porównaw­czego odniesienia. Należy przy tym zauważyć, że wybór tła, z którym zestawia siebie bohater, nie  jest jednoznacznie zdeterminowany przez strukturę formalną sytuacji i że może on przeżywać swoje sukcesy i niepowodzenia w porównaniach z każdym dowolnie wybranym przez siebie partnerem.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)