W UPROSZCZENIU

Tak w uproszczeniu funkcjonuje psychologiczno- społeczny mechanizm harmonii społecznej, który ogarniając zespoły ludzkie zintegrowane szczeblowo wokół realizacji wspólnych celów czyni z nich jedno­lity organizm. Hierarchiczność rozgrywanych sytua­cji międzyludzkich wiąże się tutaj wyłącznie z funk­cjonalnym podziałem skoordynowanych zads.ń mię­dzy uczestnikami i nie wyraża niczego ponad to. Nie­co większe poczucie pewności siebie przełożonego oraz gotowość podwładnego do polegania na sądach tamtego należą do ich psychologicznego wyposażenia niezbędnego w wykonywaniu odmiennych funkcji społecznych — tak jak ich specjalistyczne kwalifi­kacje zawodowe.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)