W SYTUACJACH NIEJASNYCH

Toteż w sytuacjach niejasnych kolejność bywa ustalana na gorąco, w toku bieżącej interakcji, któ­ra prowadzi do tego, że jeden „zostaje puszczony na głęboką wodę”, a drugi „wychodzi na frajera”, je­den „sprawdza się, pokazuje co potrafi”, a drugi „kompromituje się i ośmiesza”, jeden „idzie w górę”, a drugi „zostaje pominięty”. Dopełniające się z prze­ciwległych perspektyw obserwacyjnych stereotypy wspólnie przeżywanych sytuacji ilustrują negatywną współzależność między samopoczuciem rywali. Ta negatywna współzależność stanowi istotę psychologiczno-społecznego mechanizmu dystansów między­ludzkich nawet wówczas, kiedy dystanse te powsta­ją między współdziałającymi ze sobą w zbiorowym dziele partnerami i nie wyrażają niczego ponad zróżnicowanie oceny przydatności społecznej rywali.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)