W ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ

Mimo to, w świadomości społecznej współczes­nych Polaków dostrzec można charakterystyczne próby uporania się z tą trudnością, kiedy na przykład mowa jest o zawodach cieszących się złą sła­wą (pracownicy handlu — szczególnie w działach niedostatecznie zaopatrywanych w towary, pracow­nicy usług, urzędnicy wydziałów mieszkaniowych) albo o resortowych „lobby” (przemysłu ciężkiego, przemysłu motoryzacyjnego). Socjologiczna obiekty­wizacja antagonisty w społeczeństwie pracowników instytucji uspołecznionych odwołuje się więc do kwestii czy też kryterium sposobności działania na własną korzyść, a ze szkodą dla interesów innych.Szczególną sposobność dostępu do dóbr w wa­runkach, kiedy dobra te dzielone są mocą decyzji publicznych, nastręcza udział we władzy.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)