W SCHEMACIE FUNKCJONALNYM

Na pewno nie mieści się on w schemacie funkcjo­nalnym, chociaż mamy w nim do czynienia ze współ­działaniem uczestników więzi/ którzy równocześnie pełnią w organizacji życia zbiorowego zróżnicowane funkcje. Jest to bowiem współdziałanie niesamowystarczalne. Członkowie „swojej paczki” — albo „kli­ki , jeśli ktoś na nich patrzy z pozycji poszkodowa­nego lub choćby tylko odsuniętego „człowieka z ze­wnątrz zajmując często rożne miejsca w społecz­nym podziale pracy, pomagają sobie nawzajem prze­zwyciężać kłopoty napotykane w mechanizmie życia zbiorowego w ten sposob, ze uchylają, czynią wyjąt­ki w ogolnie obowiązujących zasadach, na jakich opiera się jego funkcjonowanie.Współdziałanie ich nie tworzy zatem samo „organizmu społecznego”, ale w większym lub mniejszym stopniu pasożytuje na organizmie stanowiącym jego podłoże.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)