W REZULTACIE

W rezultacie — stwierdzano w Sprawo­zdaniu KC PZPR za okres między V a VI Zjazdem — „wzrost spożycia i popytu konsumpcyjnego nie mógł być wykorzystany jako narzędzie przyspieszenia wzro­stu dochodu narodowego.” (Nie wiem, kto wymy­ślił tę tezę u progu lat siedemdziesiątych. Była to kon­cepcja nowa, oryginalna; jej opaczne stosowanie stało się też jedną z przyczyn nieszczęść lat siedemdziesią- _ tych.)W cytowanym sprawozdaniu znajdujemy też wyjaś­nienie źródeł słabego wzrostu spożycia i płac: powolny wzrost wydajności pracy, w każdym razie mniejszy od planowanego. Za to zatrudnienie rosło szybciej, niż planowano. Znacznie szybciej rosły też inwestycje; w rezultacie ich udział w dochodzie narodowym wyniósł w 1970 roku aż 22%. (W tym miejscu nasuwa się ko­mentarz: jeśli uznano go za zbyt duży, to dlaczego w 1976 roku udział ten przekroczył 35%?) Moim zda­niem, udział inwestycji w dochodzie narodowym w roku był w normie, w porównaniu z innymi kra­jami socjalistycznymi, choć przewyższał poziom wy­soko rozwiniętych krajów kapitalistycznych.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)