W RAMACH SZERSZEJ KONCEPCJI

Wzór ten zresztą występuje w ramach szerszej koncepcji struktury społeczeństwa socjalistycznego, według której wyróżnia się w nim trzy podstawowe klasy i warstwy społeczne: klasę robotniczą, chłopstwo i inteligencję. Są to jednak według oficjalnej ideologii klasy i warstwy nieantagonistyczne, a więc pozostające względem siebie w takich stosunkach, jakie uwzględnia funkcjonalny schemat struktury społecznej. „Pozytywnym boha­terem” może być członek każdej z tych grup, jeżeli tylko wydajnie i ofiarnie pracuje na swym stano­wisku pracy, jest oddany sprawie socjalizmu i lojalnie podporządkowuje się zasadom organizacyjnym powo­łanych w celu urzeczywistniania go instytucji. Za­wsze powinien on być człowiekiem świadomym ogól­nych celów, ku którym zdąża całe społeczeństwo, oraz odpowiedzialnym wykonawcą przypadających na niego z tego tytułu w ramach zorganizowanej zbiorowości konkretnych zadań.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)