W PRZYPADKU NOWYCH OBCIĄŻEŃ

Odwrotnie było w przypad­ku nowych obciążeń, zwłaszcza, że „fiskus” zaczął my­śleć, jak zrekompensować kwoty utracone przelikwi­dację podatku od wynagrodzeń. Jakie obciążenia zostały wprowadzone? Przede wszystkim wyższe opłaty skarbowe (trzykrotny wzrost wpływów w latach 1971—75), wyższe podatki od spad­ków i darowizn (czterokrotny wzrost wpływów), wyż­szy podatek wyrównawczy (dwu i półkrotny wzrost wpływów) itp.Skandalem było wprowadzenie w 1975 roku jedno­razowego podatku „majątkowego”; dał on tylko 190 min zł, przy czym objął 15 tys. osób, w tym w War- , szawie 3759 osób). Przeważająca część tych csób zo­stała jednak zwolniona z opłat (na sumę ponad 360 min zł). Za to emocje były ogromne: argumentowano, prawo nie może działać wstecz, że wnioskodawcy siebie nie opodatkowali itp.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)