W PROCESIE REALIZACJI

Wszystkie te zmiany były konieczne, i te na dziś, te na całe lata. Czas naglił.W grudniu 1976 roku na V Plenum KC PZPR Edward Gierek zdecydował się potwierdzić publicznie (po raz pierwszy zresztą w tak szerokim zakresie) tru­dności gospodarcze Polski. Posłużę się tu dłuższym cy­tatem ze względu na jego szczególną wymowę.„W procesie realizacji tak szerokiego frontu zadań społeczno-gospodarczych trudno było uniknąć pewnych napięć w gospodarce. Są to swoiste koszty wysokiego tempa przeobrażeń społecznych i gospodarczych, lecz cena stagnacji i zacofania — o czym dobrze wiemy z przeszłości — byłaby nieporównanie wyższa. Napię­cia te skumulowały się zwłaszcza na rynku wewnętrz­nym i w handlu zagranicznym, w gospodarce materia­łowej, w energetyce i transporcie, właśnie obecnie, w połowie dziesięciolecia, kiedy zaangażowanie środków jest znaczne, a uzyskane rezultaty nie mogą jeszcze być pełne. […]

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)